ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА м.КИЄВА НМК ПТО Основні функції і напрямки роботи
e-mail Друк PDF

Основні функції і напрямки роботи

Основні напрями діяльності

1. Аналіз стану навчально-виробничої, навчально-виховної та методичної роботи в професійно-технічних навчальних закладах м. Києва, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення, надання конкретної методичної допомоги педагогічним колективам професійно-технічних навчальних закладів.

2. Здійснення дослідно-експериментальної роботи щодо вдосконалення змісту, форм і методів навчання. Участь у наукових дослідженнях з проблем професійно-технічної освіти, що здійснюються Академією педагогічних наук, Державною науковою установою "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти", вищими навчальними закладами.

3. Здійснення заходів щодо вивчення та впровадження позитивного педагогічного і виробничого досвіду в навчально-виробничий та навчально-виховний процес. Надання допомоги професійно-технічним навчальним закладам в організації роботи шкіл позитивного досвіду методистів, викладачів та майстрів виробничого навчання, різноманітних конкурсів серед учнів та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

4. Організація роботи з узагальнення, удосконалення та розповсюдження педагогічної і науково-технічної літератури, технічних засобів навчання та навчально-наочного приладдя; підготовка та надання інформаційних матеріалів про позитивний методичний, педагогічний та виробничий досвід у професійно-технічні навчальні заклади м.Києва та Державну наукову установу "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти".

5. Організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, міських шкіл передового досвіду, міських методичних секцій, педагогічних читань, виставок, конкурсів тощо.

6. Організація та проведення виставок навчальної, навчально-методичної та методичної літератури, навчально-наочного приладдя та технічних засобів навчання тощо.

7. Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів за очною, очно-заочною формами навчання.

8. Участь в організації стажування педагогічних працівників на підприємствах, у професійно-технічних навчальних закладах, надання допомоги в розробці індивідуальних  планів і програм стажування.

9. Створення методичних секцій та методичних об'єднань з професій та навчальних предметів, організація їх роботи.

10. Збір інформації, концентрація матеріалів про надання освітніх послуг та освітні ресурси професійно-технічних навчальних закладів м. Києва.

11. Вивчення та узагальнення потреб професійно-технічних навчальних закладів міста у програмно-методичній документації, підручниках, навчальних посібниках, навчально-методичній літературі тощо, організація їх замовлення та розподіл.

12. Організація і координація роботи авторських колективів, навчально-методичних творчих груп, окремих педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів міста з розробки проектів нової програмно-методичної документації та удосконалення діючої, а також з розробки підручників, навчальних та методичних посібників, технічних засобів навчання тощо. Тиражування розроблених матеріалів, після погодження з Державною науковою установою "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти", з метою їх експериментальної апробації в професійно-технічних навчальних закладах міста. Інформування Державної наукової установи "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" про результати апробації з наданням відповідних документів.

13. Проведення консультацій керівників та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів з питань навчально-виробничої, навчально-виховної роботи, використання навчальних планів і програм та іншої навчально-методичної документації.

14. Розробка і подання до Державної наукової установи "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" пропозицій щодо удосконалення системи безперервної освіти, підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності керівних і педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів на основі досягнень науки і техніки, позитивного вітчизняного та зарубіжного педагогічного та виробничого досвіду, інноваційних технологій.

15. Участь у підготовці документів щодо ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти, професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями (державної та  іншої від державної форм власності), та атестації з робітничих професій професійно-технічних навчальних закладів (державної та іншої від державної форм власності).

16. Надання допомоги професійно-технічним навчальним закладам міста в організації роботи педагогічних Рад, методичних комісій, навчально-методичних кабінетів і бібліотек з удосконалення змісту навчально-методичної роботи, здійснення заходів щодо розвитку педагогічної творчості та професійної майстерності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

17. Участь у розробці Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій, підготовка за якими здійснюється у професійно-технічних навчальних закладах міста.

18. Організація розробки робочих навчальних планів професійно-технічними навчальними закладами міста, їх аналіз та подання на затвердження до Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

19. Здійснення інформаційно-видавничої діяльності:

19.1. Підготовка та випуск інформаційних та методичних матеріалів у межах компетенції

19.2. Підготовка та випуск періодичних та інших видань, що зареєстровані у відповідності з чинним законодавством України.

20. Розробка навчальних планів і програм, методичної та іншої документації, надання послуг та виконання інших робіт на замовлення підприємств, організацій, установ та окремих громадян, а також надання методичної допомоги підприємствам та організаціям з питань підготовки і перепідготовки робітничих кадрів на виробництві.

21. Для здійснення госпрозрахункової діяльності, що не суперечить чинним нормативним актам, у складі Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти можуть створюватися відповідні підрозділи з повним фінансуванням їх за рахунок такої діяльності.

 

 

28 листопада 2018На даний момент 15 гостей на сайті

Опитування

Якої інформації повинно бути більше?
 
Користувачі : 4
Зміст : 1311
Посилання : 39
Переглянути хіти змісту : 1827596